Jane och Dan Olssons Stiftelse för Sociala Ändamål

Stiftelsens ändamål är

  • Att främja den sociala, fysiska och mentala miljön i samhället, i Sverige och utomlands
  • Att verka för integration och jämlikhet samt att motverka sjukdom, fattigdom, kvinnovåld, rasism, kriminalitet och diskriminering
  • Att stödja barns och ungdomars aktiviteter, hälsa och livskvalitet

Sök Anslag

Stiftelsen stöder för närvarande endast ett fåtal större projekt. Nya ansökningar kommer först att kunna behandlas 2016.