Jane och Dan Olssons Stiftelse för Sociala Ändamål

Stiftelsens ändamål är

  • Att främja den sociala, fysiska och mentala miljön i samhället, i Sverige och utomlands
  • Att verka för integration och jämlikhet samt att motverka sjukdom, fattigdom, kvinnovåld, rasism, kriminalitet och diskriminering
  • Att stödja barns och ungdomars aktiviteter, hälsa och livskvalitet

Sök Anslag

Stiftelsen stöder för närvarande endast ett fåtal större projekt. Nya ansökningar kommer först att kunna behandlas 2019.

Stiftelsen har givit bidrag till organisationer såsom Hand in Hand, Fryshuset, Räddningsmissionen och Stadsmissionen.